© 2019 Jorisco
Start Datum: 12 Juli 2019 10:00 | Eind Datum: 23 Juli 2019 16:00

Let op! Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.

Let op! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.

Let op! Einde veiling vanaf 16:00, kavels worden chronologisch afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Kijkdag: uitsluitend op woensdag 17 juli 2019 om 16.00 uur stipt enkel na afspraak via info@jorisco.be , Nieuwe Molenstraat 70C te 9100 Sint-Niklaas (box SN1-38-2RBE-1)

Betaling:
betalingsopdracht uiterlijk woensdag 24 juli 2019 op rekeningnr. BE15 0014 1615 4530 (BIC GEBABEBB) met vermelding van klantnummer.

Ophaling: uitsluitend op afspraak doch voor maandag 29 juli 2019, Nieuwe Molenstraat 70C te 9100 Sint-Niklaas (box SN1-38-2RBE-1)

3940-001. Prive inboedel
Prive Inboedel
volledige prive inboedel conform inventarislijst in bijlage zich bevindend in store box nr. SN1-38-2RBE-1 op het adres Nieuwe Molenstraat 70C te 9100 Sint-Niklaas. De foto's genomen in het appartement zijn louter indicatief. Opslagruimte door koper borstelschoon achter te laten. Let op! De koper dient verplicht, bovenop het hoogste bod vermeerderd met de kosten, een voorschot/waarborg te betalen van 1500 euro. Het bedrag van 1500 euro zal aan de koper worden terugbetaald, wanneer bij nazicht het genoemde pand borstelschoon werd achtergelaten en geen schade door hem werd veroorzaakt. Wanneer het pand door de koper niet borstelschoon wordt achtergelaten en/of enige schade aan het pand is ontstaan door de ontruiming, zal het voorschot/waarborg integraal toekomen aan Jorisco nv, meer het surplus van ontruimings- en mogelijke herstellingskosten.