© 2019 Jorisco
Start Datum: 3 Juni 2019 10:00 | Eind Datum: 12 Juni 2019 20:00

Let op! Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.

Let op! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.

Let op! Einde veiling vanaf 20:00, kavels worden chronologisch afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Kijkdag: uitsluitend op woensdag 05 juni 2019 enkel op afspraak via info@jorisco.be om 11.00 uur stipt, De Roest d'Alkemadelaan 10/35 te 2600 Berchem

Betaling:
betalingsopdracht uiterlijk donderdag 13 juni  2019 op rekeningnr. BE15 0014 1615 4530 (BIC GEBABEBB) met vermelding van klantnummer.

Ophaling: uitsluitend op woensdag 19 juni  2019 om 09.00 uur stipt, De Roest d'Alkemadelaan 10/35 te 2600 Berchem

Let op! De koper dient verplicht op eigen risico en eigen kosten een ladderlift te voorzien tot op de zevende verdieping!

3895-001. privé inboedel
Prive Inboedel
Volledige privé inboedel van het appartement op de zevende verdieping conform inventarislijst in bijlage. Uitgezonderd goederen eigendom van derden en goederen vast door bestemming waaronder keukeninrichting met inbouwtoestellen, sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties, enz. Alle ruimtes dienen door de koper borstelschoon te worden achtergelaten. Let op! De koper dient op eigen risico en kosten een ladderlift te voorzien tot op de zevende verdieping. Alle goederen dienen verplicht via de ladderlift te worden ontruimd. Let op! De koper dient verplicht, bovenop het hoogste bod vermeerderd met de kosten, een voorschot/waarborg te betalen van 1500 euro. Het bedrag van 1500 euro zal aan de koper worden terugbetaald, wanneer bij nazicht het genoemde pand borstelschoon werd achtergelaten en geen schade door hem werd veroorzaakt. Wanneer het pand door de koper niet borstelschoon wordt achtergelaten en/of enige schade aan het pand is ontstaan door de ontruiming, zal het voorschot/waarborg integraal toekomen aan Jorisco nv, meer het surplus van ontruimings- en mogelijke herstellingskosten.