© 2019 Jorisco
Start Datum: 8 Februari 2019 10:00 | Eind Datum: 15 Februari 2019 17:00

Let op! Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.

Let op! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.

Let op! Einde veiling vanaf 17:00, kavels worden chronologisch afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Kijkdag: uitsluitend online

Betaling:
betalingsopdracht uiterlijk zaterdag 15 februari 2019 op rekeningnr. BE15 0014 1615 4530 (BIC GEBABEBB) met vermelding van klantnummer.

Ophaling: uitsluitend op vrijdag 22 februari 2019 om 09.00 uur stipt, Kloosterstraat 28 bus 202 te 9120 Beveren

Let op! De koper dient op eigen risico en kosten een ladderlift te voorzien tot op de tweede verdieping!

3783-001. inboedel
Prive Inboedel
volledige privé inboedel zich bevindend in het appartement op de tweede verdieping conform inventarislijst in bijlage met uitzondering van alle goederen vast door bestemming wo. verlichting, verwarmingsinstallaties, keuken met inbouwtoestellen, sanitaire installaties, enz. Het appartement dient door de koper borstelschoon te worden achtergelaten. De koper dient verplicht op eigen risico en kosten een ladderlift te voorzien tot op de tweede verdieping. Let op! De koper dient verplicht, bovenop het hoogste bod vermeerderd met de kosten, een voorschot/waarborg te betalen van 1500 euro. Het bedrag van 1500 euro zal aan de koper worden terugbetaald, wanneer bij nazicht het genoemde pand borstelschoon werd achtergelaten en geen schade door hem werd veroorzaakt. Wanneer het pand door de koper niet borstelschoon wordt achtergelaten en/of enige schade aan het pand is ontstaan door de ontruiming, zal het voorschot/waarborg integraal toekomen aan Jorisco nv, meer het surplus van ontruimings- en mogelijke herstellingskosten.