© 2019 Jorisco
Start Datum: 10 Mei 2018 10:00 | Eind Datum: 17 Mei 2018 16:00

Let op! Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.

Let op! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.

Let op! Einde veiling vanaf 16:00, kavels worden chronologisch afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Kijkdag: uitsluitend op maandag 14 mei 2018 van 16.00 tot 17.00, Wim Saerensplein 17 bus 5 te 2100 Deurne (2de verdiep)

Betaling:
betalingsopdracht uiterlijk vrijdag 18 mei 2018 op rekeningnr. BE15 0014 1615 4530 (BIC GEBABEBB) met vermelding van klantnummer.

Ophaling: uitsluitend op donderdag 24 mei 2018 om 09.00 uur stipt, Wim Saerensplein 17 bus 5 te 2100 Deurne (2de verdiep)

Let op! De koper van de prive inboedel is verplicht op eigen kosten en risico een ladderlift te voorzien tot op de tweede verdieping!
De goederen mogen NIET via de lift worden ontruimd!

3424-002. Prive inboedel
Prive Inboedel
volledige prive inboedel van het appartement op de tweede verdieping conform lijst in bijlage. Uitgezonderd lot 1 en uitgezonderd goederen vast door bestemming wo verlichting, gordijnen, vuur, sanitaire en elektrische installaties, spiegels, inbouwkookvuur, koelkast, keukeninstallaties, enz. Uitgezonderd vliegenramen. De koper dient het appartement en kelderruimte borstelschoon achter te laten. De koper dient op eigen kosten en risico een ladderlift te voorzien tot op de tweede verdieping. De goederen mogen NIET via de lift ontruimd worden. Let op! De koper dient verplicht, bovenop het hoogste bod vermeerderd met de kosten, een voorschot/waarborg te betalen van 1500 euro. Het bedrag van 1500 euro zal aan de koper worden terugbetaald, wanneer bij nazicht het genoemde pand borstelschoon werd achtergelaten en geen schade door hem werd veroorzaakt. Wanneer het pand door de koper niet borstelschoon wordt achtergelaten en/of enige schade aan het pand is ontstaan door de ontruiming, zal het voorschot/waarborg integraal toekomen aan Jorisco nv, meer het surplus van ontruimings- en mogelijke herstellingskosten.
3424-001. Decoratieve scheepjes
diversen
plm 38 diverse decoratiestukken allen voorstellende glaswerk inhoudende miniatuurscheepjes compleet met 2 boekensteunen vv fles met miniatuurschip. Uitgezonderd lot 2.