© 2019 Jorisco
Start Datum: 12 Maart 2019 10:00 | Eind Datum: 19 Maart 2019 18:00

Let op! Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.

Let op! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.

Let op! Einde veiling vanaf 18:00, kavels worden chronologisch afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Kijkdag: uitsluitend online

Betaling:
betalingsopdracht uiterlijk woensdag 20 maart 2019 op rekeningnr. BE15 0014 1615 4530 (BIC GEBABEBB) met vermelding van klantnummer.

Ophaling: uitsluitend op dinsdag 26 maart 2019 om 12.00 uur stipt, Robert Schumanlaan 29 bus 13, 1ste verdiep te 2660 Hoboken

Let op! De koper dient op eigen kosten en eigen risico een ladderlift te voorzien tot op de eerste verdieping!

3802-001. inboedel
Prive Inboedel
volledige privé inboedel zich bevindend in een appartement op de eerste verdieping conform inventarislijst in bijlage, uitgezonderd goederen vast door bestemming wo keukenblok met inrichting, boiler, gordijnen, sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties, verlichting, enz. Het appartement dient door de koper borstelschoon te worden achtergelaten. De koper dient op eigen kosten en eigen risico een ladderlift te voorzien tot op de 1ste verdieping. Let op! De koper dient verplicht, bovenop het hoogste bod vermeerderd met de kosten, een voorschot/waarborg te betalen van 1500 euro. Het bedrag van 1500 euro zal aan de koper worden terugbetaald, wanneer bij nazicht het genoemde pand borstelschoon werd achtergelaten en geen schade door hem werd veroorzaakt. Wanneer het pand door de koper niet borstelschoon wordt achtergelaten en/of enige schade aan het pand is ontstaan door de ontruiming, zal het voorschot/waarborg integraal toekomen aan Jorisco nv, meer het surplus van ontruimings- en mogelijke herstellingskosten.