© 2018 Jorisco
Start Datum: 12 Oktober 2017 12:00 | Eind Datum: 18 Oktober 2017 16:00

Let op! Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.

Let op! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.

Let op! Einde veiling vanaf 16:00, kavels worden chronologisch afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Kijkdag: uitsluitend online

Betaling:
betalingsopdracht uiterlijk donderdag 19 oktober 2017 op rekeningnr. BE15 0014 1615 4530 (BIC GEBABEBB) met vermelding van klantnummer.

Ophaling: dinsdag 24 oktober na afspraak, Troyentenhoflaan 19 (2de verdiep) te 2600 Berchem

Let op! De koper dient zelf op eigen rekening en risico een ladderlift te voorzien tot op de tweede verdieping!

3196-001. Inboedel
Prive Inboedel
volledige prive inboedel volgens overzicthtdocument in bijlage. Uitgezonderd goederen vast door bestemming wo. Verwarmingsinstallaties, inbouwtoestellen, enz. De koper dient alle ruimtes borstelschoon achter te laten. De koper dient op eigen kosten en eigen risico een ladderlift te voorzien tot op de tweede verdieping. De koper dient het pand borstelschoon achter te laten ten laatste op vrijdag 27 oktober 2017. Onder voorbehoud van gunning.