© 2019 Jorisco
Start Datum: 11 Januari 2019 10:00 | Eind Datum: 18 Januari 2019 16:00

Let op! Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.

Let op! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.

Let op! Einde veiling vanaf 16:00, kavels worden chronologisch afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Kijkdag: uitsluitend online

Betaling:
betalingsopdracht uiterlijk daags na definitieve gunning op rekeningnr. BE15 0014 1615 4530 (BIC GEBABEBB) met vermelding van klantnummer.

Ophaling: uitsluitend na gunning en betaling

3741-001. WEBERBLOK
Merknaam
in de benelux gedeponeerde woordmerknaam WEBERBLOK, ingeschreven in het merkenregister onder nummer 1260417. Vervaldatum 27/12/2022. Klasse aanduidingen 06, 19 en 37 compleet met bijhorend in de benelux gedeponeerde afbeelding van het beeldmerk, ingeschreven in het merkenregister onder nummer 1260416. Vervaldatum 27/12/2022. Classificatie beeldmerk CFE 14.7.16;26.4.12-24 - blauw en rood. Klasse aanduidingen 06, 19 en 37. Onder voorbehoud van gunning