© 2019 Jorisco
Start Datum: 15 Januari 2019 10:00 | Eind Datum: 22 Januari 2019 18:00

Let op! Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.

Let op! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.

Let op! Einde veiling vanaf 18:00, kavels worden chronologisch afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Kijkdag: uitsluitend op maandag 21 januari 2019 van 11.00 tot 12.00, Verbindingslaan 15 bus 1 te 2150 Borsbeek

Betaling:
betalingsopdracht uiterlijk woensdag 23 januari 2019 op rekeningnr. BE15 0014 1615 4530 (BIC GEBABEBB) met vermelding van klantnummer.

Ophaling: uitsluitend op dinsdag 29 januari 2019 om 09.00 uur stipt, Verbindingslaan 15 bus 1 te 2150 Borsbeek

3737-001. inboedel
Prive Inboedel
volledige privé inboedel zich bevindend in een gelijkvloers appartement, zijnde een partij diverse goederen wo koelkast-diepvries BOSCH, TV MEDION, wasmachine SIEMENS type SIWAMAT 5100, stofzuiger AEG, treinmodelbouwcircuit, droogkast WHIRLPOOL, enz…(geen voertuigen inbegrepen) Het appartement en de bijhorende garagebox dienen door de koper borstelschoon te worden achtergelaten. Let op! De koper dient verplicht, bovenop het hoogste bod vermeerderd met de kosten, een voorschot/waarborg te betalen van 1500 euro. Het bedrag van 1500 euro zal aan de koper worden terugbetaald, wanneer bij nazicht het genoemde pand borstelschoon werd achtergelaten en geen schade door hem werd veroorzaakt. Wanneer het pand door de koper niet borstelschoon wordt achtergelaten en/of enige schade aan het pand is ontstaan door de ontruiming, zal het voorschot/waarborg integraal toekomen aan Jorisco nv, meer het surplus van ontruimings- en mogelijke herstellingskosten.