© 2019 Jorisco
Start Datum: 17 April 2019 10:00 | Eind Datum: 24 April 2019 17:00

Let op! Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.

Let op! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.

Let op! Einde veiling vanaf 17:00, kavels worden chronologisch afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Kijkdag: uitsluitend op donderdag 18 april 2019 van 15.00 tot 16.00, Stationsstraat 22 te 9860 Oosterzele

Betaling:
betalingsopdracht uiterlijk donderdag 25 april 2019 op rekeningnr. BE15 0014 1615 4530 (BIC GEBABEBB) met vermelding van klantnummer.

Ophaling: uitsluitend op vrijdag 03 mei 2019 om 09.00 uur stipt, Stationsstraat 22 te 9860 Oosterzele

3856-008. Traplift
Traplift
personenlift fabr. THYSSENKRUP type LEVANT COMFORT vv. rail van plm. 5 lpm, 0,1 m/s. Door koper vakkundig te demonteren van de omgeving. Onder voorbehoud van gunning.
3856-009. Prive inboedel
Prive Inboedel
alle goederen conform inventarislijst in bijlage met uitzondering van goederen vast door bestemming waaronder verwarmingsinstallaties, mazouttank, keukeninrichting, deuren, vaste verlichting, gordijnen, traplift, enz. Uitgezonderd goederen eigendom van derden waaronder Verrekijker, Koffiezet, Ladderonderdeel, afvalcontainers. Alle ruimtes dienen door de koper borstelschoon te worden achtergelaten. Let op! De koper dient verplicht, bovenop het hoogste bod vermeerderd met de kosten, een voorschot/waarborg te betalen van 1500 euro. Het bedrag van 1500 euro zal aan de koper worden terugbetaald, wanneer bij nazicht het genoemde pand borstelschoon werd achtergelaten en geen schade door hem werd veroorzaakt. Wanneer het pand door de koper niet borstelschoon wordt achtergelaten en/of enige schade aan het pand is ontstaan door de ontruiming, zal het voorschot/waarborg integraal toekomen aan Jorisco nv, meer het surplus van ontruimings- en mogelijke herstellingskosten.
3856-007. Schilderij
schilderijen
decoratief schilderij voorstellende schepen op zee get BACKHUYZEN 1703-1782
3856-001. Schilderij
schilderijen
decoratief schilderij voorstellende jonge dame get. HONE
3856-002. Schilderij
schilderijen
decoratief schilderij voorstellende Montmartre sacré coeur get. MAURICE UTRILLO 1931
3856-005. Schilderij
schilderijen
decoratief schilderij voorstellende hutten get. L TAMENNE
3856-006. Schilderij
schilderijen
decoratief schilderij get. TENIERS D. 1610-1690 voorstellende boerenleven